Práškové lakování
Moderní technologie na protikorozní úpravu kovů.
Poplastování
Vynikající antikorozní ochrana do agresivního prostředí.

Práškové lakování

Práškové lakování je moderní technologie na povrchovou protikorozní úpravu kovů, která významně prodlužuje životnost kovových výrobků a zvyšuje jejich estetickou hodnotu. Práškové lakování lze použít pro celou řadu výrobků, jak do interieru, tak i pro místa vystavená povětrnostním vlivům. Mezi nejčastěji práškově lakované výrobky patří například mříže, garážová vrata, vjezdové brány, zábradlí a další zámečnická výroba nebo klempířské prvky, části zemědělských strojů, kovové stavební konstrukce, sloupy, jekly, tyče, rovněž části vzduchotechniky, elektro-rozvaděče, ploty a mnoho dalšího.

Díky velikosti naší linky dokážeme kvalitně práškově lakovat nejen série drobných dílů ale i objemné předměty jako jsou například části vzduchotechniky nebo zemědělských strojů.

Klíčem ke kvalitě provedené úpravy je dodržování správného technologického postupu. Před zavěšením výrobků na lakovací linku se provádí vizuální kontrola závad, které mohou bránit kvalitnímu nalakování ( např.koroze, mechanické poškození). Po zavěšení na dopravník jsou díly chemicky ošetřeny v tunelu předúpravy odmaštěním prostředkem PRAGOFOS 2051A při teplotě 55°C. Pro zlepšení odmaštění se přidává tenzidová přísada PRAGOLOD 450. Kontrola kvality a koncentrace lázně probíhá každý den vždy před zahájením provozu podle pokynů a zaškolení firmy PRAGOCHEMA. První oplach dílců se provádí postřikem pitnou vodou z řádu. Druhý oplach se provádí demivodou s vodivostí 0,06-0,1μS. Po usušení při 120°C probíhá v lakovací kabině kontrola předúpravy a následné nanesení práškové barvy. Lakování provádíme ruční elektrostatickou pistolí s automatickým podáváním barvy přímo z krabice. Vrstva barvy se řídí údaji na technickém listu výrobce a požadavků zákazníka na korozní podmínky. Práškové barvy jsou vypalovány dle technických listů výrobců barev a s ohledem na použtý materiál výrobku. Vypalovací teplota je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících výslednou přilnavost barvy a proto je řízena automatickým regulačním systémem vylučujícím možnost chyby obsluhy. Aby bylo dosaženo skutečného zahřátí lakovaného objektu na požadovanou teplotu, je vypalování dvoufázové. Po vypálení je provedena výstupní kontrola na každém díle, změřena tloušťka nanesené barvy a opticky posouzen vzhled povrchu laku.

dolaktrade.cz